Sähköinen taloushallinto mahdollistaa yrittäjän ja tilitoimiston yhteistyön

Sähköinen taloushallinto

    • Käyttöönotto nopeaa ja turvallista
    • Ajasta ja paikasta riippumatonta
    • Yhteistyö tilitoimiston kanssa sujuvaa
    • Reaaliaikaisuus
    • Viranomaisraportointi automatisoitu

 

Taloushallinto pilvipalveluna Procuntorilla, Fennoalla tai Netvisorilla

Tuotamme tilitoimistopalvelut reaaliaikaisesti sähköisellä taloushallinto-ohjelmisto Procountorilla, Fennoalla tai Netvisorilla joka mahdollistaa joustavan työnjaon asiakkaan ja tilitoimiston välillä.

Suosittelemme, että yritys itse hoitaa myyntilaskut, työntekijä tekee omat matka- ja kululaskut ja ostolaskut ohjataan verkkolaskuina tai skannauspalvelun kautta, josta ne maksetaan.

Tilitoimisto hoitaa kirjanpidon, palkanlaskennan, kuukauden täsmäyttämisen, oma-aloitteisten verojen veroilmoitukset, vuosi-ilmoitukset, tilinpäätöksen, verosuunnittelun, veroilmoituksen ja muut erikseen sovittavat taloushallinnon työtehtävät.

Myös kokonaisvaltainen tilitoimistopalvelu tai muu työnjako asiakkaan ja tilitoimiston välillä on mahdollista yrityksen tarpeiden mukaisesti tilitoimistossa tai asiakkaan toimitiloissa.

Perinteinen kirjanpito modernilla työkalulla

Käytössämme on myös Procountor Tallennus, joka on moderni ratkaisu perinteisen tilitoimistopalvelun tuottamiseen silloin, kun asiakasyrityksessä on alle 20 tositetta kuukaudessa. Ohjelma sisältää kaikki tarvittavat toiminnot kirjanpitoon, palkanlaskentaan, matka- ja kululaskuihin, raportointiin ja viranomaisilmoittamiseen.

Pyydä tarjous sähköisestä taloushallinnosta!


Procountor Solo yksinyrittäjälle

Procountor Solo on tehokas ja helppokäyttöinen pienyrittäjän taloushallinnon ratkaisu, joka soveltuu toiminimen tai pienen osakeyhtiön käyttöön. Procountor Soloa käytetään Procountoria käyttävän kirjanpitäjän kanssa. Procountor Solon yrittäjä voi hoitaa myynnit, vastaanottaa ja maksaa ostolaskut sekä kuvata kuitit. Aineistot siirtyvät kirjanpitäjälle alustavasti käsiteltyinä kirjanpitäjän omaan Procountor-ympäristöön. Kirjanpito hoidetaan maksuperusteisesti tiliotteen, viitesuoritusten ja muistiotositteiden kautta. 

Procountor Solossa yrittäjällä on käytössään selainkäyttöinen Solo-palvelu ja kirjanpitäjällä Procountor-ohjelmisto. Tietojen siirto ohjelmistojen välillä tapahtuu automaattisesti API-rajapinnan kautta.