Sähköinen taloushallinto mahdollistaa yrittäjän ja tilitoimiston yhteistyön

Sähköinen taloushallinto

  • Käyttöönotto nopeaa ja turvallista
  • Ajasta ja paikasta riippumatonta
  • Yhteistyö tilitoimiston kanssa sujuvaa
  • Reaaliaikaisuus
  • Viranomaisraportointi automatisoitu

Taloushallinto pilvipalveluna Finago Procountorilla

Tuotamme tilitoimistopalvelut reaaliaikaisesti sähköisellä taloushallinto-ohjelmisto Procountorilla joka mahdollistaa joustavan työnjaon asiakkaan ja tilitoimiston välillä.

Suosittelemme, että yritys itse hoitaa myyntilaskut, työntekijä tekee omat matka- ja kululaskut ja ostolaskut ohjataan verkkolaskuina tai skannauspalvelun kautta Procountoriin, josta ne maksetaan.

Tilitoimisto hoitaa kirjanpidon, palkanlaskennan, kuukauden täsmäyttämisen, oma-aloitteisten verojen veroilmoitukset, vuosi-ilmoitukset, tilinpäätöksen, verosuunnittelun, veroilmoituksen ja muut erikseen sovittavat taloushallinnon työtehtävät.

Myös kokonaisvaltainen tilitoimistopalvelu tai muu työnjako asiakkaan ja tilitoimiston välillä on mahdollista yrityksen tarpeiden mukaisesti tilitoimistossa tai asiakkaan toimitiloissa.

Perinteinen kirjanpito modernilla työkalulla

Käytössämme on myös Procountor Tallennus, joka on moderni ratkaisu perinteisen tilitoimistopalvelun tuottamiseen silloin, kun asiakasyrityksessä on alle 20 tositetta kuukaudessa. Ohjelma sisältää kaikki tarvittavat toiminnot kirjanpitoon, palkanlaskentaan, matka- ja kululaskuihin, raportointiin ja viranomaisilmoittamiseen.

Pyydä tarjous sähköisestä taloushallinnosta!

Finago Oy