Taloushallintopalvelut

  • Kirjanpito, tilinpäätös, konsernitilinpäätös, välitilinpäätös
  • Palkanlaskenta, henkilöstöhallinto
  • Myyntilaskut, myyntireskontra, saatavien seuranta, maksuhuomautukset, viivästyskorkolaskutus, perintä
  • Osto-, matka- ja kululaskut, ostoreskontra, aineistojen sähköinen kierrätys
  • Sähköiset pankkiyhteydet, sähköiset tiliotteet, maksuliikenne
  • Taloushallinnon koulutus tilitoimiston asiakkaille
  • Sähköinen arkistointi
  • Controller-palvelu
  • Talouspäällikköpalvelu